Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
17 Lipca 2014r.

Katolicy rzymscy:

15. tydzień zwykły
Wspomnienia: Aleksego
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego ANDRZEJA, biskupa Krety, jerozolimskiego i wielebnej MARTY, matki św. Symeona z Dziwnej Góry

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-