Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
6 Listopada 2014r.

Katolicy rzymscy:

31. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. wielkiego męczennika ARETASA i jego towarzyszy

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej "Pocieszycielka Strapionych"
Ikony Matki Bożej "Boleściwa"
Ikony Matki Bożej "Pocieszycielki wszystkich cierpiących"
święci dnia: mnich Aretas Pieczerski; męcz. Aretas z Nagrany; Atanazy, patriarcha Konstantynopola; błog. Elezbaan, król Etiopii; męcz. Synkletyka z Nagrany

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-