Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
1 Grudnia 2014r.

Katolicy rzymscy:

1. tydzień Adwentu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Świętych męczenników PLATONA i ROMANA

Prawosławni:

Tydzień XXVI po Pięćdziesiątnicy.
święci dnia: męcz. Barul; męcz. Roman

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-