Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
27 Stycznia 2015r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI TEOFANII. - ŚWIĘTYCH OJCÓW ZABITYCH NA SYNAJU I RAITHO. Odejście św. równej apostołom NINY, Oświecicielki Gruzji

Prawosławni:

Zakończenie święta Objawienia Pańskiego. Św. św. Ojców zabitych na Synaju i Raifie: Izajasza, Sawy, Mojżesza i ucznia jego Mojżesza, Jeremiasza, Prokla, Izaaka i innych z nimi (IV-V). Św. równej Apostołom Niny, oświecicielki Gruzji (355). Św. Stefana (VII).

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-