Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
15 Kwietnia 2015r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień wielkanocny
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego TYTUSA CUDOTWÓRCY

Prawosławni:

ŚRODA PASCHY.
święci dnia: mnich Tytus, cudotwórca

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-