Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
1 Czerwca 2015r.

Grekokatolicy:

9. tydzień zwykły
LG: I tydzień psałterza
Rozważania:

Prawosławni:

I tydzień po Pięćdziesiątnicy. DZIEŃ ŚWIĘTEGO DUCHA.
święci dnia: Dymitr Doński; mnich Korneliusz komelski

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-