Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
24 Sierpnia 2015r.

Katolicy rzymscy:

21. tydzień zwykły
Rozważania:
Propozycje śpiewów - 24 sierpnia »
Św. Bartłomieja, apostoła. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Grekokatolicy:

Po-święto Przemienienia. - Św. męczennika i archidiakona EUPLUSA. - Św. męczennika GAJUSA, papieża rzymskiego

Prawosławni:

XIII tydzień po Pięćdziesiątnicy.
święci dnia: męcz. Euplusz; mnich Teodor, książę ostrogski; męcz. Zuzanna; męcz. Gawin, prezbiter; męcz. Gajusz, papież rzymski; męcz. Klaudiusz; męcz. Maksym

Luteranie:

Dzień apostoła Bartłomieja

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-