Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
4 Września 2015r.

Katolicy rzymscy:

22. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Po-święto Zaśnięcia. - Św. męczennika AGATONIKA i jego towarzyszy

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Agatonik; męcz. Eulalia; mnich Izaakiusz pierwszy z Optiny; męcz. Gorazd, biskup Czech, Moraw i Śląska

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy