Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
2 Sierpnia 2016r.

Katolicy rzymscy:

18. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. proroka ELIASZA

Prawosławni:

Pror. Eliasza (IX w. przed n. Ch.). Odnalezienie relikwii męcz. Atanazego Brzeskiego (1649).
święci dnia: mnich Abrahamiusz Halicki; męcz. Atanazy z Brześcia, ihumen; pror. Eliasz

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-