Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Niedziela
11 Września 2016r.

Katolicy rzymscy:

XXIV Niedziela Zwykła
LG: IV tydzień psałterza
Rozważania:
XXIV Niedziela Zwykła »
Marnotrawny syn XXI wieku. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych
Propozycje śpiewów - XXIV Niedziela Zwykła »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
Szczery kontakt »
Komentarz wideo do liturgii XXIV Niedzieli Zwykłej
Radość miłosierdzia »
Siedem propozycji niedzielnej homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami mszalnymi.
Bez reedukacyjnej kolonii »
Garść uwag do czytań na XXIV niedzielę zwykłą roku C z cyklu „Biblijne konteksty”.
Tylko Bóg jest ludzki »
24 Niedziela zwykła, rok C (Wj 32,7–11.13–14; 1 Tm 1,12–17; Łk 15,1–32)
Powrót do Ojca »
Zatrzymaj się na chwilę. Komentarz wideo do liturgii XXIV Niedzieli Zwykłej.
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK C »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.

Grekokatolicy:

Ścięcie czcigodnej Głowy czcigodnego i chwalebnego proroka i poprzednika JANA CHRZCICIELA. Dzień postny.

Prawosławni:

-

Luteranie:

Niedziela 16. po Trójcy Świętej

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-