Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
6 Grudnia 2016r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień Adwentu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Po-święto Wprowadzenia Bogurodzicy. - Świętych ojców naszych AMFILOCHIUSZA, biskupa Ikonium i GRZEGORZA, biskupa Agrygentu. - Św. męczennika Teodora

Prawosławni:

Św. Aleksandra Newskiego (1263).
święci dnia: wlk.ks. Aleksander Newski; mnich Kolumban; Mitrofan, biskup woroneski

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-