Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
19 Grudnia 2016r.

Katolicy rzymscy:

4. tydzień Adwentu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego MIKOŁAJA, arcybiskupa Miry w Licji, cudotwórcy

Prawosławni:

XXVII tydzień po Pięćdziesiątnicy. Św. cudotwórcy Mikołaja, bpa Miry Licyjskiej (ok. 345)

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-