Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
2 Marca 2017r.

Katolicy rzymscy:

Wielki Post
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. wielkiego męczennika TEODORA Tyrona (Rekruta)

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-