Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
4 Marca 2017r.

Katolicy rzymscy:

Wielki Post
Rozważania:
Propozycje śpiewów - 4 marca »
Św. Kazimierza królewicza. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Grekokatolicy:

Św. apostoła ARCHIPA

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-