Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
13 Marca 2017r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień Wielkiego Postu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego i wyznawcy BAZYLEGO, towarzysza św. Prokopa

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

PURIM  (Święto Losów)

Muzułmanie:

-