Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
21 Marca 2017r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień Wielkiego Postu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego i wyznawcy TEOFILAKTA, metropolity Nikomedii

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-