Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
8 Kwietnia 2017r.

Katolicy rzymscy:

5. tydzień Wielkiego Postu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ARCHANIOŁA GABRIELA

Prawosławni:

Oddanie święta Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy.
Sobota Łazarza
święci dnia: męcz. Ałła; męcz. Anna; mnich Bazyli Nowy; Duklida; męcz. Gaafa, królowa gocka; męcz. Habib; męcz. Ireneusz, biskup Sremu; męcz. Łarysa

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-