Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
23 Maja 2017r.

Katolicy rzymscy:

6. tydzień Wielkanocy
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. Apostoła SZYMONA ZELOTY

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-