Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
17 Sierpnia 2017r.

Katolicy rzymscy:

19. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Świętych 7 MŁODZIEŃCÓW z Efezu i św. męczennicy EUDOCJI

Prawosławni:

-

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-