Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
30 Grudnia 2017r.

Katolicy rzymscy:

Oktawa Narodzenia Pańskiego
Wspomnienia: Św. Eugeniusza (bp)
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. proroka DANIELA i trzech młodzieńców: ANANIASZA, AZARIASZA i MIZAELA

Prawosławni:

święci dnia: męcz. Ananiasz Babiloński; pror. Daniel

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-