Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
22 Stycznia 2018r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Po-święto Teofanii. - Św. męczennika POLIEUKTA

Prawosławni:

święci dnia: Filip, metropolita Moskwy; Piotr, biskup Sebasty; pror. Szemajasz; męcz. Polieukt z Melitene, żołnierz; Adrian z Canterbury, ihumen; mnich Eustracjusz z Tarsu; Bazyli, biskup Suroża

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-