Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
23 Stycznia 2018r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Po-święto Teofanii. - Św. ojca naszego GRZEGORZA, biskupa Nyssy i św. DOMECJANA, biskupa Meliteny i św. ojca naszego MARCJANA, kapłana i Ekonoma Wielkiego Kościoła

Prawosławni:

święci dnia: mnich Antypa ze Świętej Góry; Grzegorz, biskup Nyssy; mnich Paweł Komelski; Teofan Rekluz, biskup Wyszy; błog. Teozebia, diakonisa; Domecjan, biskup Meliteny; Marcjan

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-