Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
14 Maja 2018r.

Katolicy rzymscy:

7. tydzień Wielkanocy
LG: III tydzień psałterza
Rozważania:
Propozycje śpiewów - 14 maja »
Świętego Macieja, apostoła. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Grekokatolicy:

Św. proroka JEREMIASZA

Prawosławni:

święci dnia
▫ pror. Jeremiasz
▫ męcz. Makary, metropolita kijowski
▫ mnich Pafnucy Borowski
▫ Tamara, królowa gruzińska

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-