Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
4 Lipca 2018r.

Katolicy rzymscy:

13. tydzień zwykly
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. męczennika JULIANA z Tarsu

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Julian z Tarsu
▫ mnich Maksym Grek

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-