Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
30 Sierpnia 2018r.

Katolicy rzymscy:

21. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Po-święto Zaśnięcia. - Św. męczennika MIRONA

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Alipiusz Pieczerski
▫ męcz. Tyrs
▫ męcz. Kalinik
▫ męcz. Leukiusz
▫ męcz. Miron, prezbiter
▫ Pimen z Ugreszy

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-