Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
6 Października 2018r.

Katolicy rzymscy:

26. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

POCZĘCIE CZCIGODNEGO CHWALEBNEGO PROROKA I POPRZEDNIKA PAŃSKIEGO JANA CHRZCICIELA

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Andrzej z Syrakuz
▫ męcz. Antonin z Syrakuz
▫ Innocenty, metropolita moskiewski
▫ męcz. Jan z Syrkauz
▫ męcz. Piotr
▫ męcz. Raisa

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-