Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
4 Marca 2019r.

Katolicy rzymscy:

8. tydzień zwykły
Rozważania:
Propozycje śpiewów - 4 marca »
Św. Kazimierza królewicza. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Grekokatolicy:

Św. apostoła ARCHIPA

Prawosławni:

Tydzień ciągły – bez postu (maslenica).
święci dnia
▫ ap. Archip
▫ ap. Filemon
▫ męcz. Appia
▫ męcz. Maksym z Andrianopola
▫ męcz. Teodot z Adrianopola
▫ męcz. Hezychiusz
▫ męcz. Asklepiodota
▫ mnich Eugeniusz z Antiochii
▫ mnich Makary z Antiochii
▫ mnich Dosyteusz
▫ mnich Rabulas

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-