Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
28 Marca 2019r.

Katolicy rzymscy:

3. tydzień Wielkiego Postu
Wspomnienia: Św. Guntrama (kr)
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. męczenników AGAPIUSZA i sześciu jego towarzyszy

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Nikander Egipcjanin
▫ mnich Nikander
▫ męcz. Agapiusz
▫ męcz. Publiusz
▫ męcz. Romulus Subdiakon
▫ męcz. Aleksander
▫ męcz. Dionizy
▫ męcz. Timolaos

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-