Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
24 Kwietnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

Oktawa Wielkanocy
Wspomnienia: Św. Jerzego (m)
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. męczennika ANTYPASA, biskupa Pergamonu w Azji

Prawosławni:

-

Luteranie:

Dzień Ewangelisty Marka

Żydzi:

Pascha

Muzułmanie:

-