Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
26 Kwietnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

Oktawa Wielkanocy
Wspomnienia: Św. Anakleta I (p)
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. męczennika ARTEMONA, kapłana

Prawosławni:

WIELKI PIĄTEK. Wspomnienie Świetych Zbawiennych Męk Chrystusowych.
święci dnia
▫ męcz. Artemon

Luteranie:

-

Żydzi:

Pascha

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy