Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
6 Czerwca 2019r.

Katolicy rzymscy:

7. tydzień Wielkanocy
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego SYMEONA z Dziwnej Góry

Prawosławni:

ŚWIĘTO WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO.
święci dnia
▫ mnich Nicetas Stylita
▫ mnich Symeon Stylita Młodszy

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Ramadan Bajram - trzeci dzień