Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
7 Czerwca 2019r.

Katolicy rzymscy:

7. tydzień Wielkanocy
Rozważania:

Grekokatolicy:

Trzecie odnalezienie czcigodnej Głowy świętego sławnego proroka i poprzednika JANA CHRZCICIELA

Prawosławni:

III Odnalezienie Głowy św. Jana Chrzciciela
Trzecie odnalezienie głowy św. Jana Chrzciciela (ok. 850).
święci dnia
▫ pror. Jan Chrzciciel, prorok i poprzednik Pański
▫ męcz. Terapont, biskup Cypru

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy