Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
8 Czerwca 2019r.

Katolicy rzymscy:

7. tydzień Wielkanocy
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. Karpa

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Jerzy Nowy
▫ Makary z Kolazynu, cudotwórca
▫ ap. Karpos
▫ ap. Alfeusz
▫ męcz. Abercjusz
▫ męcz. Helena
▫ mnich Jan Psychaita

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-