Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
12 Czerwca 2019r.

Katolicy rzymscy:

10. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego IZAAKIUSZA, igumena klasztoru Dalmatów

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Izaakiusz Dalmatycki

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-