Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
27 Czerwca 2019r.

Katolicy rzymscy:

12. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. proroka ELIZEUSZA i św. ojca naszego METODEGO, wyznawcy, patriarchy Konstantynopola

Prawosławni:

Sobór świętych z Diwiejewa
Białostockiej ikony Matki Bożej
święci dnia
▫ pror. Elizeusz
▫ Metody, patriarcha Konstantynopola
▫ Mścisław Odważny, książę Nowogrodu
▫ mnich Metody, pieszo noszący
▫ mnich Elizeusz z Sum
▫ schimniszka Aleksandra (Mielgunowa) z Diwiejewa

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-