Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
4 Lipca 2019r.

Katolicy rzymscy:

13. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. męczennika JULIANA z Tarsu

Prawosławni:

święci dnia
▫ męcz. Julian z Tarsu
▫ mnich Maksym Grek

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-