Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
6 Lipca 2019r.

Katolicy rzymscy:

13. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. męczennicy AGRYPINY

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej z Włodzimierza
święci dnia
▫ spraw. Artemiusz Wierkolski
▫ Herman, arcybiskup kazański
▫ Jerzy, wielki książę włodzimierski
▫ mnich Michał z Kłopska, saloita
▫ Teodor I, biskup Suzdala i Rostowa

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-