Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
13 Lipca 2019r.

Katolicy rzymscy:

14. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

SOBÓR Świętych 12-tu chwalebnych i najwspanialszych APOSTOŁÓW

Prawosławni:

Sobór Świętych Dwunastu Apostołów
święci dnia
▫ ap. Andrzej
▫ ap. Bartłomiej
▫ ap. Filip
▫ ap. Jakub syn Alfeusza
▫ ap. Jakub syn Zebedeusza
▫ ap. i ew. Jan Teolog
▫ ap. Juda, brat Pański
▫ ap. Maciej
▫ ap. Piotr, pierwszy wśród zwierzchnich
▫ ap. i ew. Mateusz
▫ mnich Piotr, królewicz z ordy
▫ ap. Szymon Zelotes
▫ ap. Tomasz

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-