Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
15 Lipca 2019r.

Katolicy rzymscy:

15. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Złożenie czcigodnej SZATY Najśw. Pani naszej Bogurodzicy w kaplicy pałacu Blachernes w Konstantynopolu

Prawosławni:

V tydzień po Pięćdziesiątnicy.
święci dnia
▫ Focjusz, metropolita Kijowa

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-