Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
24 Lipca 2019r.

Katolicy rzymscy:

16. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Świętej i pełnej chwały męczennicy EUFEMII. + św. księżnej OLGI

Prawosławni:

Św. równej apostołom księżnej Olgi (969).
święci dnia
▫ mnich Arkadiusz z Torżoka
▫ wlk. męcz. Eutymia
▫ rów. ap. Olga, wielka księżna

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-