Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Czwartek
25 Lipca 2019r.

Katolicy rzymscy:

16. tydzień zwykły
Rozważania:
Propozycje śpiewów - 25 lipca »
Świętego Jakuba, Apostoła. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Grekokatolicy:

Świętych męczenników PROKLUSA i HILAREGO i św. ojca naszego MICHAŁA

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Arseniusz Nowogrodzki
▫ męcz. Jan Wareg
▫ mnich Jan ze Świętej Góry
▫ mnich Gabriel ze Świętej Góry
▫ mnich Michał Malein
▫ męcz. Teodor Wareg

Luteranie:

Dzień apostoła Jakuba Starszego

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-