Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Sobota
27 Lipca 2019r.

Katolicy rzymscy:

16. tydzień zwykły
Wspomnienia: Św. Celestyna (p)
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. apostoła AKWILI z 70 uczniów Pana

Prawosławni:

święci dnia
▫ ap. Akwila
▫ mnich Stefan Machryski

Luteranie:

-

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

-