Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
27 Sierpnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

21. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

∑ PRZED-ŚWIĘTO Zaśnięcia Najśw. Bogurodzicy i św. proroka MICHEASZA

Prawosławni:

XIV tydzień po Pięćdziesiątnicy. Wigilia święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy.
święci dnia
▫ mnich Arkadiusz z Torżoka
▫ Maksym Moskiewski, błogosławiony
▫ mnich Teodozy Kijowsko-Pieczerski
▫ pror. Micheasz Młodszy
czytania
Lit.: Ap. 172 (2 Kor 2,14-3,3) i Ew. Mt 95 (23, 23-28) – za wtorek; Ap. 173 (2 Kor 3, 4-11) i Ew. Mt 96 (23, 29-39) – za środę.

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

wiarapl