Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Środa
11 Września 2019r.

Katolicy rzymscy:

23. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Ścięcie czcigodnej Głowy czcigodnego i chwalebnego proroka i poprzednika JANA CHRZCICIELA. Dzień postny

Prawosławni:

Ścięcie głowy proroka Jana Chrzciciela
Ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela.
święci dnia
▫ mnich Józef Uświęcony z Samaki

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-