Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
27 Września 2019r.

Katolicy rzymscy:

25. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

♀ POWSZECHNE PODWYŻSZENIE CZCIGODNEGO I ŻYCIODAJNEGO KRZYŻA

Prawosławni:

Podwyższenie Krzyża Pańskiego
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA PAŃSKIEGO.
Św. Jana Chryzostoma (407).
Leśniańskiej ikony Matki Bożej.

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy