Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
8 Listopada 2019r.

Katolicy rzymscy:

31. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. i chwalebnego wielkiego męczennika DYMITRA Mirosączącego

Prawosławni:

Wielkiego męcz. Dymitra z Tesaloniki (ok. 306).
święci dnia
▫ mnich Dymitr Nowy z Besarabowa
▫ męcz. Dymitr z Salonik
▫ męcz. Lup
▫ Kedd, biskup Lastingham
▫ św. Atanazy z Bitynii

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy