Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
25 Listopada 2019r.

Katolicy rzymscy:

34. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego JANA JAŁMUŻNIKA, patriarchy Aleksandrii i św. ojca naszego NILA. + Św. męczennika JOZAFATA KUNCEWICZA, arcybiskupa Połockiego

Prawosławni:

XXIV tydzień po Pięćdziesiątnicy
święci dnia
▫ Jan Miłościwy, patriarcha aleksandryjski
▫ błog. Jan Włosaty, rostowski cudotwórca
▫ mnich Nilus z Atosu

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-