Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Wtorek
3 Grudnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

1. tydzień Adwentu
Rozważania:

Grekokatolicy:

PRZED-ŚWIĘTO Wprowadzenia Najśw. Bogurodzicy do świątyni. - Św. ojca naszego GRZEGORZA DEKAPOLITY i św. ojca naszego PROKLUSA, patriarchy Konstantynopola

Prawosławni:

Wigilia święta Wprowadzenia Najświętszej Bogurodzicy do Świątyni.
święci dnia
▫ męcz. Anatol
▫ mnich Diodor Juriegorski
▫ męcz. Eustachy
▫ męcz. Wespezjusz

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-