Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Poniedziałek
9 Grudnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień Adwentu
LG: II tydzień psałterza
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. ojca naszego ALIPIUSZA Słupnika

Prawosławni:

XXVI tydzień po Pięćdziesiątnicy
święci dnia
▫ Innocenty, biskup Irkucka
▫ mnich Alipiusz Stylita
▫ mnich Jakub, pustelnik syryjski

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-