Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny portalu wiara.pl

Piątek
13 Grudnia 2019r.

Katolicy rzymscy:

2. tydzień Adwentu
Rozważania:

Grekokatolicy:

Św. i wspaniałego Apostoła ANDRZEJA Pierwszego-Powołanego

Prawosławni:

Ap. Andrzeja Pierwszego Powołanego (62).
święci dnia
▫ ap. Andrzej
▫ Frumencjusz, arcybiskup etiopski

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy